Hiện nay với sự thay đổi không ngừng của giáo dục từ việc thay đổi sách giáo khoa đến việc thay đổi các kì thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng, mặc dù đã mang lại một số hiệu quả tích cực nhưng bên cạnh đó cũng gây ra nhiều bất cập trong xã